กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
พี่โส
นางโสพิตตา แก้ววิชิต

รักษาการในตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ      กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางชลินทรา ช่วยสุข
นางชลินทรา ช่วยสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปรัชญานี วีระวรรณ์
นางปรัชญานี วีระวรรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

35046
นายนธิป ทองสองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

????????????????????????????????????????????
Scroll to Top