กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/403 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *