กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *