แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ.2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *