ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Scroll to Top