ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

  • รับชมคลิปวิดีโอสั้นที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่
  • รับชมคลิปวิดีโอสั้นที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกที่นี่
  • รับชมคลิปวิดีโอสั้นที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี่
  • รับชมคลิปวิดีโอสั้นที่ได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษา คลิกที่นี่
Scroll to Top