ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Scroll to Top