จดหมายข่าว

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (ฉบับใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *