กลุ่มบริหารงานบุคคลและครุสภาจังหวัด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
user-icon
-

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปริญญา อนุพินิจ
นายปริญญา อนุพินิจ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายนเรนทร์ จันทร์เทพ
นายนเรนทร์ จันทร์เทพ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอภิปภาวัฒน์ แก้วสุวรรณ์
นายอภิปภาวัฒน์ แก้วสุวรรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางณัฎฐาพร เทพรักษ์
นางณัฎฐาพร เทพรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววันทนี ชูพิฤทธิ์
นางสาววันทนี ชูพิฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ