กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นับถอยหลังการสอบ I-NET
นับถอยหลังสอบ O-NET
นับถอยหลังการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นับถอยหลังการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
361999
นางสาวธัญณภัสร์ ชูขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

407099525_1080990509598540_6499394960854696573_n
นางสุพิญญา นุ่นนาม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ยลพักตร์ ศรีเอี่ยม
นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

IMG_1034

นางสาวพาขวัญ จันทร์แก้วแร่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร ลำเฑียร
นางสาวลำเฑียร ชนะสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

BE149E3D-78B8-4615-814C-CEE7D177E442
นางสาวจุติพร เต็มยอด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

โทร. 074 – 606719 ต่อ 18

แผนที่ตั้งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง