กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
user-icon
-

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางโสพิตตา แก้ววิชิต
นางโสพิตตา แก้ววิชิต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางชลินทรา ช่วยสุข
นางชลินทรา ช่วยสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปรัชญานี วีระวรรณ์
นางปรัชญานี วีระวรรณ์