ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลเขาเจียก 
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 8:30 – 16:30 น.

โทร. 074 – 606719
Fax : 074 – 606718
E-mail : [email protected]

Scroll to Top