กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
1623646352_332421
นางสาคร หนูสว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม
นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกิตตินันท์ แก้วเสน
นายกิตตินันท์ แก้วเสน

พนักงานราชการ

นางสาวชญานิน แก้ววิชิต
นางสาวชญานิน แก้ววิชิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ