กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

งานบริการ

จดหมายข่าว

บุคลากรภายในกลุ่ม
1623646352_332421
นางสาคร หนูสว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม
นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกิตตินันท์ แก้วเสน
นายกิตตินันท์ แก้วเสน

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อสอบถาม

โทร. 074 606 719 ต่อ 14

ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.