จดหมายข่าว

การประชุมชี้เเจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบ