จดหมายข่าว

การมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวิดีโอสั้น

ผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok

หัวข้อ “ประขาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *