ข่าวประชาสัมพันธ์,  ประกาศ

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *