จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *