จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน