ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง