ประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผลงานฯ ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ประเภทวิชาวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *