ประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (อกศจ.) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *