ประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *