ประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่นการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์