ประกาศแนวทางการมีส่วนร่วม

ประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจของ ศธจ.พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *