ประกาศ

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *