ข่าวประชาสัมพันธ์,  ประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *