ข่าวประชาสัมพันธ์,  ประกาศ

แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้น สศศ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *