จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศ ทั้งหมด

จดหมายข่าวทั้งหมด

ร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการหลังจบการศึกษาภาคบังคับร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการ
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Read More