ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

  • บริการแชทผ่านเว็บไซด์
  • Facebook
  • โทรศัพท์ 074-606719 074-829513 โทรสาร 074-606718
  • รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Line Official หรือ OR CODE
Scroll to Top