การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.
Read More