ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จัดซื้อพัสดุรายเดือน