Q&A

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีช่องทางการสอบถามประเด็น ข้อสงสัย ทางช่องแชทหน้าเว็บไซต์ ช่องทางกล่องข้อความ Facebook  หรือ ผ่านทาง Line Official หรือ โทรศัพท์ 074-606719