ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนหารเทารักสีประชาสรรค์

@kan._.s

The next level team↗️ ร่วมกันรณรงค์การเลือกตั้งเพื่อก้าวต่อไปของประชาธิปไตยที่เบ่งบาน✅️ #พัทลุง #ประกวดคลิป รณรงค์การเลือกตั้ง’66

♬ เสียงต้นฉบับ – Kanjana Somsong – Kanjana Somsong

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนตะโหมด

@ayoimkt

รณรงค์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ทีม Athena Tamode) #พัทลุง#ประกวดคลิป#รณรงค์การเลือกตั้ง66รณรงค์การเลือกตั้ง’66

♬ เสียงต้นฉบับ – canustaryupallnight – canustaryupallnight