ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับประถมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังกิ่ง

@eyesso1

ผลงานรณรงค์การเลือกตั้ง’66 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป.พัทลุง เขต 2 #พัทลุง #ประกวดคลิป รณรงค์การเลือกตั้ง’66 #ขึ้นฟีดเถอะ #อย่าปิดการมองเห็น #นักเรียน #ผลงานนักเรียน

♬ 原聲 – Totororororororo – Totororororororo

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหวัง

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา

@d.daw020739

#พัทลุง #ประกวดคลิป และ รณรงค์การเลือกตั้ง’๖๖

♬ เสียงต้นฉบับ – kan – kan