ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

https://www.tiktok.com/@pawika2526/video/7227746140475641093

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังกิ่ง

https://www.tiktok.com/@eyesso1/video/7227724984330767621

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหวัง

https://www.tiktok.com/@nattawat_rakjumroon/video/7229322530065091845

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา

https://www.tiktok.com/@d.daw020739/video/7227765092752837894
Scroll to Top