สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โปร่งใส ไร้ทุจริต 2566
“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ประกาศแนวทาง นโยบาย การจัดกิจกรรม และผลการปฏิบัติหน้าที่