ประกาศ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ททรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *