ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *