จดหมายข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบเกียริตบัตรเป็นกำลังใจให้นักเรียน O-NET 100คะเเนนเต็ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *