จดหมายข่าว

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลการดำเนินงานและนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฯ