จดหมายข่าว

ศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ณ รร.บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *