ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ(Public Hearing) เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Zoom (Meeting ID : 966 0108 0470 Passcode : 971286) ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดไปยังเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล นายกฤษฏ์ เชาวนปรีชา โทร. 02-4306846 ต่อ 4601 หรือ 081-1234185 (ผู้ประสานงานฝ่ายเลขาฯ คณะทำงาน)

Scroll to Top