ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ระดับจุดย่อย

Scroll to Top