ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (อกศจ.) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

Scroll to Top