ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (กศจ.) ครั้งที่ 12/2565” โดยมีนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และผ่านระบบ ZOOM MEETING

Scroll to Top