ศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ณ รร.บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ

Scroll to Top