การมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวิดีโอสั้น

ผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok

หัวข้อ “ประขาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

Scroll to Top