ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงอายุราชการ 6-25 ปี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร "ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน" โดยท่านสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น
Scroll to Top