ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลการดำเนินงานและนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฯ

Scroll to Top