ร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการหลังจบการศึกษาภาคบังคับร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการ

Scroll to Top