ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

Scroll to Top